Tiskové desky pro bezvodý ofset

Obvyklá metoda "vlhčeného" ofsetového tisku vyžaduje dva primární komponenty – tiskovou barvu a vlhčící roztok – které umožní reprodukovat obraz na tiskovém stroji. Správa dvou různorodých tekutin v tiskovém stroji je složitý proces, který se projevuje kolísající kvalitou tisku v průběhu zakázky. U bezvodého ofsetového tisku je tento problém eliminován díky nepřítomnosti vlhčícího roztoku.

Obecně jednodušší, vysoce kvalitní a ekologičtější tisk

Bezvodý ofsetový tisk je inovativní tisková metoda, která může být adaptována na standardní ofsetové tiskové stroje. Klíčem k bezvodému tisku je tisková deska, která používá silikonovou vrstvu. Tato vrstva je odolná proti přilnavosti tiskové barvy, a tím eliminuje potřebu vlhčícího roztoku.

 • Bezvodý tisk

  Silikonová vrstva (znázorněna zeleně) zabraňuje přilnavosti tiskové barvy. Tento proces nevyžaduje žádnou vodu, alkohol nebo tekutinu na bázi alkoholu anebo leptací roztoky.
 • Konvenční "vlhčený" tisk

  Vlhčící roztok (znázorněn modře) slouží k odpuzování tiskové barvy (v tomto případě magenta odstín). V konečném důsledku je pak z tiskového stroje vypouštěna odpadní znečištěná voda.

Tím, že vyloučíme vlhčící vodní roztok z procesu tisku, poskytne nám bezvodý proces zlepšení produktivity, kvality a také je šetrnější k životnímu prostředí.

IMPRIMA CTP tiskové desky pro bezvodý ofset

Široká škála IMPRIMA termálních tiskových desek pokrývá rozdílné potřeby koncových zákazníků, jako je vysoká výdržnost při tisku bez zapékání, vysoká chemická odolnost a velmi vysoké rozlišení. Tyto desky nabízejí široké uplatnění a použití pro různé typy tisku, jako jsou:

 • Štítky a etikety
 • CD/DVD
 • reprodukce výtvarného umění
 • bezpečnostní tisk
 • noviny a magazíny

Je ideální pro tiskárny používající UV vytvrzovací barvy pro potisk obalů na neabsorbujících podkladech stejně tak jako pro stroje s archovým podáváním a publikační tisk na rotačních tiskárnách, které vyžadují výjimečnou kvalitu tiskovin.

Výhody bezvodého tisku

 • Širší barevný prostor s bohatšími a živějšími barvami
 • Ostřejší tiskové body a hustší reprodukce
 • Nejvyšší rozlišení při lentikulárním a FM10 stochastickém zobrazení
 • Ideální pro tiskárny používající UV a EB tiskové barvy
 • Možnost tisku také na plasty, fólie, kov a jiné neporézní podklady
 • Schopnost nabídnout klientům ekologičtější alternativu

  PŘESNÝ REGISTR TISKU - POROVNÁNÍ

 • Bezvodý tisk

 • Konvenční "vlhčený" tisk

 • Nižší nárůst tiskového bodu

 • Konzistentní tiskovou kvalitu

Bezvodý tisk je jasným řešením pro klienty, kteří uvažují o ekologičtější, jednodušší, kvalitnější a méně nákladné variantě ofsetového tisku.

Snadný přechod na bezvodý tisk

Většina ofsetových tiskáren by měla být schopna přejít na bezvodý tisk s minimální investicí a základním zaškolením. Bezvodý tisk vyžaduje následující zařízení.

 • CTP přístroj (s vlnovou délkou 830nM)
 • Ofsetový tiskový stroj s možností regulace teploty
 • Vývojový procesor Toray nebo schválený bezvodý vývojový procesor

Udržitelnost a ekologické výhody

Existuje několik klíčových ekologických výhod bezvodého tisku:

 • Minimální tiskový odpad
 • Nulová spotřeba vody pro tisk
 • Značná redukce chemikálií k přípravě desek
 • 75% snížení VOC v porovnání s konvenčním „vlhčeným“ ofsetovým tiskem
 • Není zapotřebí čistička odpadních vod anebo prostředky k úpravě odpadní vody
 • Hliníkové tiskové desky jsou 100% recyklovatelné

Schematické znázornění redukce chemikálií a odpadu v porovnání s „vlhčeným“ ofsetem

Tiskárny používající bezvodý ofsetový tisk a tiskaři jsou schopni propagovat použití udržitelného "zeleného" tisku, který dokáže reprodukovat obraz vysoké kvality na širokém spektru materiálů.

 • Příprava před tiskem

 • Tisk

Jedinečné výkonnostní vlastnosti tiskových desek tvoří základ pro silnou identifikaci značky IMPRIMA a úspěšný vztah mezi tiskárnami a zákazníky.