100% polyamidová tkanina pro výrobu airbagů

Výrobní proces 100% polyamidové tkaniny pro výrobu airbagů zahrnuje tkaní, konečnou úpravu tkaniny a kontrolu kvality. Přestože používáme podobnou technologii a využíváme našich zkušeností a znalostí získaných v průběhu let během výroby podšívkovin, právě zde podobnost obou divizí pravděpodobně končí.

Materiál, dlouhodobá dohledatelnost konečného výrobku, přísné požadavky na vlastnosti tkaniny, sledování stavu strojů a jejich údržba, znalosti a proškolování pracovní síly a spousta dalších specifických požadavků od zákazníků jsou jen malým výčtem různých aspektů, které výrobu airbagové tkaniny zcela odlišují. Skutečnost, že TTCE úspěšně překonává všechny překážky, z ní dělá spolehlivého a uznávaného dodavatele materiálů pro airbagy – prostředek k záchraně životů v automobilovém průmyslu - což je potvrzeno získanými osvědčeními stejně jako kladnou odezvou při zákaznických auditech.

Prodej airbagové tkaniny v současné době probíhá za podpory německé obchodní pobočky TORAY - TIEU, jsme také připraveni zodpovědět všechny dotazy prostřednictvím obchodního oddělení TTCE Prostějov.