Kvalita

Toray Textiles Central Europe s.r.o., je Společností, která věnuje mimořádnou pozornost systému řízení jakosti s cílem zajistit neustálé zlepšování Společnosti ve všech jejích oblastech a spokojenost zákazníků. Každý rok vrcholový management Společnosti v čele s generálním ředitelem stanovuje firemní strategii a politiku jakosti.

Koncem roku 2004 proběhl úspěšně certifikační audit systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000, následně se každý rok konaly dozorové audity, které potvrdily neustálé zlepšování Společnosti TTCE ve všech auditovaných oblastech. Začátkem roku 2006 byla zahájena výroba polyamidové technické tkaniny používané našimi zákazníky pro výrobu automobilových airbagů. Stávající systém řízení jakosti bylo proto nutné rozšířit o další požadavky automobilového průmyslu obsažené v technické specifikaci ISO/TS 16949:2002. Certifikační audit v dubnu 2008 prokázal připravenost Společnosti plnit v plném rozsahu nejen požadavky ISO 9001:2000, ale i zvláštní požadavky na systém řízení jakosti, které jsou požadoványv automobilovém průmyslu.

Další oblastí, které je věnována v rámci celé Toray Group mimořádná pozornost, je ochrana životního prostředí. Společnost TTCE dlouhodobě plní veškeré legislativní požadavky ochrany životního prostředí. Důkazem je Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení (IPPC) dle ustanovení §13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Cílem naší Společnosti je vyrábět produkty s ohledem na "nejlepší zájem finálního uživatele". Jedním z důležitých cílů v této oblasti je Oeko-Tex standard 100, mezinárodní synonymum pro výrobu zdravotně nezávadných, tj. bezpečných textilií. Tato certifikace zahrnuje každoroční testování našich výrobků v zahraniční akreditované laboratoři a tím i trvalou záruku jejich bezpečnosti.

V souladu se zákonem o obalech Společnost Toray Textiles Central Europe uplatňuje integrovaný systém využití a recyklace obalových odpadů. Své zákonné povinnosti TTCE plní formou uzavření smlouvy se společností EKO-KOM a.s. o sdruženém plnění a je zapojena a přispívá do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00024664.

Nejen na základě výše uvedených aktivit se naše Společnost rozhodla zavést, uplatňovat a neustále zlepšovat Systém managementu životního prostředí dle ISO 14001:2004. Certifikační audit proběhl úspěšně koncem roku 2006, dozorový audit v roce 2007 prokázal efektivitu působení tohoto systému. Péče o životní prostředí se dostala do povědomí všech pracovníků Společnosti, každé oddělení si stanovuje cíle v souladu s environmentální politikou, kterou každoročně formuluje vedení Společnosti.

Společnost Toray Textiles Central Europe s.r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu (IMS), který lze charakterizovat následujícím způsobem: