Historie

Fáze výstavby 7. srpna 1998

Od září 1997 byly veškeré aktivity směřovány k získání stavebního povolení a územního rozhodnutí. Toho bylo dosaženo v březnu 1998. V dubnu byly zahájeny stavební práce. Souběžně s dokončením hrubé stavby koncem roku 1998 bylo započato s instalací technologie energobloku a od ledna následujícího roku technologie výrobní, na jejíž instalaci se podíleli mimo jiné i první zaměstnanci TTCE. Zkušební provoz byl zahájen v červnu 1999 a plánované produkce bylo dosaženo v listopadu 1999.

V roce 2002 začala TTCE rozšiřovat svoji výrobu instalací vodních tryskových stavů s listovkou. Tato technologie nám umožnila reagovat na rostoucí poptávku našich zákazníků po vzorovaných tkaninách. V roce 2004 se společnost rozhodla dále rozšířit svoje výrobní aktivity o polyamidovou technickou tkaninu, kterou naši zákazníci používají pro výrobu automobilových airbagů. Pro společnost to znamenalo velkou změnu v mnoha ohledech.

  1. Vstoupili jsme na nový trh automobilového průmyslu vyznačující se vysokými nároky na kvalitu výrobku, spolehlivost celého dodavatelského řetězce a cenovou konkurenci. Naše úspěchy v oblasti kvality najdete zde.
  2. Pro výrobu airbagové tkaniny jsme začali používat nový základní materiál – polyamidové vlákno Nylon 66 vyráběné společností TORAY.
  3. Abychom splnili požadavky našich současných i budoucích zákazníků, rozšířili jsme v průběhu roku 2005 naše výrobní prostory i zařízení.

Airbagová hala – fáze výstavby

Zatím posledním velkým krokem TTCE k rozšíření svých aktivit je projekt Bezvodých ofsetových desek. V létě 2007 jsme vybudovali prostory, kde se provádí finální operace (přesné sekání, měření rozměrů a balení). Používáme “mateřské tiskové desky” dovážené z dceřiných firem TORAY v Japonsku. Zavedení finálních operací v České republice přineslo rychlou odezvu a jednodušší logistiku, což naši zákazníci oceňují. Rozšiřování naší výrobní kapacity právě probíhá.

Za účelem lepšího zpřístupnění bezvodé technologie Evropě, Severní Americe a Střednímu východu otevřela Toray nový evropský výrobní závod na výrobu ofsetových desek, v Prostějově (ČR). Výrobní závod, který byl otevřen v listopadu 2013, produkuje všechny typy CTP bezvodých ofsetových desek pro evropský, americký a středovýchodní trh, včetně vysoce odolných desek MX10 pro novinový a reklamní tisk. Od svého uvedení na trh v roce 2012 desky MX přinesly zvýšenou produktivitu řadě novinových tiskáren, které používají pro tisk lisy KBA Cortina.

Výstavba nové výrobní haly začala v září 2012. V té době byla společnost jedním z prvních žadatelů o investiční pobídky podle nově účinného zákona o investičních pobídkách. Po necelých dvou letech bylo v této divizi zaměstnáno 50 lidí.